Leonardas da Vinčis

Leonardas da Vinčis (it.Leonardo da Vinci; (1452-1519) – italų architektas, tapytojas, skulptorius, muzikantas, meno teoretikas, inžinierius, išradėjas, filosofas.

Leonardas Da Vinčis

Sentencijos

keisti

Apie gyvenimą

keisti
 1. Dorai nugyventas gyvenimas yra ilgas gyvenimas.
 2. Iš tiesų, tas, kuris nebrangina gyvenimo, nėra jo vertas.
 3. Tada, kai aš maniau, kad mokausi gyventi, mokiausi mirti.
 4. Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį.
 5. Tik prasmingai nugyventas gyvenimas yra ilgas.

Apie tiesą

keisti
 1. Tiesa buvo vienintelė laiko duktė.
 2. Tiesa galų gale paaiškės.
 3. Visas mūsų pažinimas prasideda nuo pojūčių. Įsivaizduojami daiktai, nepraėję pro pojūčius, tušti ir negimdo tiesos, nebent tik išmones.
 1. Dailė – tai poezija, kurią mato, o poezija – tai dailė, kurią girdi.
 2. Gamta niekada nelaužo savo įstatymų.
 3. Garbė yra sąžiningo darbo rankose.
 4. Geriau nustoti galimybės judėti, negu liautis būti naudingu.
 5. Ir maisto rijimas be malonumo virsta atbodžiu mitimu, ir mokymasis be potraukio užteršia atmintį, nes ši nebepajėgia pasisavinti to, ką praryja.
 6. Išmintispatirties duktė.
 7. Išties žmogus žvėrių karalius, nes žiaurumu jam niekas neprilygsta. Mes gyvename kitų gyvybės sąskaita, esame vaikščiojantys kapinynai!
 8. Įžeisdamas kitą, nesirūpini pats savimi.
 9. Yra tam tikra kvailių sekta, vadinama veidmainiais, kurie nepaliaujamai mokosi apgaudinėti save ir kitus, bet daugiau kitus negu save, o iš tikrųjų apgaudinėja daugiau patys save negu kitus.
 10. Jaunystėje įgyk tai, kas ilgainiui tau padengs senatvės nuostolius. Ir supratęs, kad senatvės penas yra išmintis, jaunystėje elkis taip, kad senatvė neliktų be peno.
 11. Jei tavo kursas tvirtai nukreiptas į Žvaigždę, tu sugebėsi išplaukti per didžiausias audras.
 12. Kas nebaudžia nedorybės, tas jos bendrininkas.
 13. Kas ginčijasi remdamasis autoritetu, tas panaudoja ne savo protą, o greičiau atmintį.
 14. Klausk patarimo to, kuris moka nugalėti pats save.
 15. Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje.
 16. Kur miršta viltis, ten atsiranda tuštuma.
 17. Laimė atitenka tam, kuris daug dirba.
 18. Mokslas – karvedys, praktika – kareiviai.
 19. Nekenčiu teptuko.
 20. Nenaudojama geležis rūdija, stovintis vanduo sudūsta arba užšąla, o žmogaus protas nenaudojamas nyksta.
 21. Niekad niekuo nesek, nes būsi gamtai ne sūnus, o giminaitis.
 22. Patirtis yra tikrasis mokytojas.
 23. Priešininkas, parodantis mūsų klaidas, kur kas naudingesnis už jas slepiantį draugą.
 24. Savo valdove pasirinkau gamtą – visų mokytojų mokytoją.
 25. Spindinčio jaunystės grožio tobulybę menkina nesaikingi ir pernelyg prašmatnūs papuošalai.
 26. Tapyba – tai poezija, kuri matoma, o poezija – tai tapyba, kuri girdima.
 27. Tas, kas nori praturtėti per dieną, bus pakartas per valandą.
 28. Teorija yra kapitonas, o praktika yra kareiviai.
 29. Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Jis nebepajėgia suvokti to, ką praryja.
 30. Visa mūsų išmintis randasi iš jausmų.
 31. Visos kliūtys nugalimos atkaklumu.
 32. Vynas keršija girtuokliui.
 33. Žinios, neišmaitintos patirties, patikimumo motinos, bevaisės ir kupinos klaidų.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –