Bėda

sunki būklė, nelaimė.

Bėda – sunki būklė, nelaimė.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Alkoholis atneša žmonijai daugiau bėdų, nei visi karas, badas ir epidemijos kartu paėmus. – Č. Darvinas.
 2. Bėda neateina viena, bet sėkmė irgi. – R. Rolanas.
 3. Bėdoje, kaip prarajoje, atsiduriama staiga, o į nusikaltimą leidžiamasi laiptais. – A. Bestuževas.
 4. Darbas – tai svarbiausia gyvenime. Iš visų nemalonumų, iš visų bėdų galima išsivaduoti tik darbu. – E. Hemingvėjus.
 5. Jei nelaikai liežuvio už dantų
  Save nusibaudi šimtais bėdų. – N. Navoji.
 6. Jei žmogus galėtų turėti pusę to, ko trokšta, jis padvigubintų savo bėdų skaičių. – B. Franklinas.
 7. Menka bėda – padėti nedėkingam, bet didelė nelaimė – priimti niekšo paslaugą. – F. de Larošfuko.
 8. Mes žalojame gyvenimą beprotybėmis ir ydomis, o paskui skundžiamės ištikusiom bėdom ir guodžiamės, kad nelaimė glūdi pačioje daiktų prigimtyje. – K. N. Bouvis.
 9. Nežinojimas – menka paguoda ištiktam bėdos. – Seneka.
 10. Visas bėdas iškęst man nesunku,
  Tačiau garbės aukot nesutinku. – P. Kornelis.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kai žmogus atsiduria bėdoje, jis prisimena Dievą.
 1. Amžiną bėdą velnias išgalvojo, amžiną laimę žmogus išsvajojo.
 2. Auga vaikai, auga ir bėdos.
 3. Belaukiant laimės žadėtos, užklupo bėdos netikėtos.
 4. Bėda be dantų, o žmogų suvalgo.
 5. Bėda be pinigų, bėda su pinigais.
 6. Bėda be vaikų, bėda su vaikais.
 7. Bėda kojas taiso.
 8. Bėda pro duris – meilė pro langą.
 9. Bėda vedus, bėda nevedus.
 10. Bėdoje pinigai atsiras.
 11. Daug bėdos, o maža naudos.
 12. Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta.
 13. Duok, Dieve, bėdąpinigų bus.
 14. Ginčydamasis greičiau sulauksi bėdos negu naudos.
 15. Ne bėda, kai duonos yra.
 16. Pusiau su bėda.
 17. Viena bėda – ne bėda.
 1. Užmiršti bėdą yra būdas išgydyti ją.