Sentencijos ir aforizmai keisti

 1. Ateitismokyklos mokytojo rankose. – V. Hugo.
 2. Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti. – A. Dystervegas.
 3. Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau – iš draugų, daugių daugiausiai – savo mokinių. – Talmudas.
 4. Daug yra mokytojų, bet tik nedaugelis didžiadvasiai. – Mo Ti.
 5. Didis tas mokytojas, kuris darbu įrodo tai, ko moko. – M. P. Katonas (vyresnysis).
 6. Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. – A. Einšteinas.
 7. Du pagrindiniai valstybės valdininkai – tai žindyvė ir mokytojas. – V. Hugo.
 8. Ir mokytojai, ir mokiniai užmiega savo poste, kai tik mūšio lauke nebelieka priešų. – Dž. S. Milis.
 9. Ydos įgyjamos ir be mokytojų. – Seneka.
 10. Jei mokytojas ir darbą myli, ir mokinius, jis puikus mokytojas. – L. Tolstojus.
 11. Kas geba remdamasis sena atrasti nauja,vertas būti mokytoju. – Konfucijus.
 12. Kas išsaugoja sena ir kartu sugeba įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas ir pavyzdys. – Konfucijus.
 13. Laikas – didysis mokytojas. – E. Berkas.
 14. Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais. – Sokratas.
 15. Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.
 16. Mokytojai, kaip vietiniai mokslo žibintai, turi atitikti visus naujausių žinių ir savo specialybės reikalavimus. – D. Mendelejevas.
 17. Mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tarnauti. – Tėvas Stanislovas.
 18. Mokytojai tik tada gali atlikti savo kilnią pareigą, jeigu jie patys yra pakilę iš kasdienybės ir jų sveika dvasia viešpatauja sveikame kūne. – K. Dineika.
 19. Mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių sugebėjimą dirbti su džiaugsmu, apvainikuotas laurais. – E. G. Habardas.
 20. Mokytojas įtakoja amžinybę; niekada nežinau kur jo įtaka baigiasi. – H. B. Adamsas.
 21. Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.
 22. Mokytojas, kuris nėra dogmatiškas yra tiesiog mokytojas, kuris nemokytojauja. – G. K. Čestertonas.
 23. Mokytojas – rožių augintojas. Nors į aštrius spyglius susižeidžia pirštus, bet gražiais žiedais visi džiaugiasi. – L. Inis.
 24. Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų. – J. V. Gėtė.
 25. Mokytojas yra artistas. O artistui svarbu laiku nulipti nuo scenos. Aidint aplodismentams. M. Jakobas
 26. Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. – E. G. Habardas.
 27. Mokytojo uždavinys kiekvienos tautos vaiką padaryti gyvybės veiksniu, kūrybos tarnu. – Vydūnas.
 28. Niekas nieko negali išmokti, jei mokytojas nepatinka. – Ksenofontas.
 29. Patirtis yra geriausias mokytojas. – Ciceronas.
 30. Patirtis – pats geriausias mokytojas, tiktai mokestis už mokymą pernelyg didelis. – T. Karlailis.
 31. Tie, iš kurių mes mokomės, teisingai vadinami mūsų mokytojais, bet ne kiekvienas, kuris mus moko, vertas šio vardo. – J. V. Gėtė.
 32. Tikras mokinys mokosi suvokti nežinomus dalykus per žinomus ir tuo priartėja prie mokytojo. – J. V. Gėtė.
 33. Tikras mokytojas vien dėl savo mokinių rimtai traktuoja visus daiktus – net ir patį save. – F. Nyčė.
 34. Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.
 35. Vargas – išmintingųjų mokytojas. – Dž. Baironas.
 36. Venk nemokšos, laikančio save mokytoju. – U. al Maalis.
 37. Vienas tėvas reiškia daugiau nei šimtas mokytojų. – Dž. Herbertas.
 38. Visas mokytojo pasididžiavimas – mokiniai, jo pasėtų sėklų dygimas. – D. Mendelejevas.
 39. Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais. – Mencijus.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Afrikiečių keisti

 1. Laikas yra mokytojas.

Anglų keisti

 1. Vienas tėvas yra geriau nei šimtas mokytojų.

Budistų keisti

 1. Kai mokinys būna pasiruošęs, atsiranda ir mokytojas.

Japonų keisti

 1. Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi...

Kinų keisti

 1. Mokytojai atidaro duris, bet pro jas tu turi įeiti pats.

Lietuvių keisti

 1. Alkis – geriausias mokytojas.

Lietuvių mįslės keisti

 1. Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi. (Mokytojas ir mokiniai)

Merfio dėsniai keisti

 1. Kaip tik tą knygą iš sąrašo, kurios mokytojas leidžia neskaityti, tu jau būni perskaitęs.
 2. Mokytojai tikrina namų darbus tada kai esi pamiršęs juos padaryti.

Taip pat skaitykite keisti

Nuorodos keisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas mokytojas