Biblija

keisti
 1. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.

Sentencijos

keisti
 1. Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis. – D. Didro.
 2. Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. – J. V. Gėtė.
 3. Didžiausia laimė ir džiaugsmai gyvenimo tyriausi galų gale išsenka. – J. V. Gėtė.
 4. Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi reikalingas ir artimas žmonėms. – A. Čechovas.
 5. Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą. – F. Bekonas.
 6. Dvasios džiaugsmas yra jos jėgos požymis. – R. V. Emersonas.
 7. Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,
  Audrina protą kančia maloni.
  Žavesį keičia sunkus liūdesys, –
  Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.
 8. Džiaugsmas yra visko pradžia ir visko pasireiškimas. Tik apsireiškęs džiaugsmas yra gyvenimas. Tiek, kiek yra džiaugsmo, tiek yra ir gyvenimo. Tiek vertingas yra gyvenimas, kiek jame yra džiaugsmo. – R. Tagorė.
 9. Džiaugsmas regėti ir suprasti yra gražiausia gamtos dovana. – A. Einšteinas.
 10. Džiaugsmą patirti nesunku, tvirtas būk varge verčiau. – Š. Rustavelis.
 11. Džiaugsmą pažinsi tada, kai žinosi, kas yra ašaros. – L. Tolstojus.
 12. Džiaugsmą teikia ne daiktai – jis yra mumyse. – R. Vagneris.
 13. Džiaugsmo laukimas taip pat džiaugsmas. – G. E. Lesingas.
 14. Džiaugtis reikėtų nuoširdžiai, kaip ir neapkęsti. – B. Jauniškis.
 15. Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas. – Seneka.
 16. Džiaukis ir dainuok su visu pasauliu, kentėk ir liūdėk vienas. – S. Nėris.
 17. Ir džiaugsmas, ir meilė yra sparnai į didžius darbus. – J. V. Gėtė.
 18. Iš pirmąkart įsimylėjusiojo nepareikalausi mokėjimo tylėti. Pirmąją meilę lydintis siautulingas džiaugsmas turi išsilieti, antraip jis uždusins įsimylėjėlį. – A. Diuma (tėvas).
 19. Yra ir sielvarto padorumo riba. Ir ašaroms reikia žinoti saiką. Tik neprotingi žmonės nesantūriai reiškia ir džiaugsmą, ir sielvartą. – Seneka.
 20. Jūs turite pasitikti žmones su džiaugsmu, jeigu norite, kad jie džiaugtųsi jus sutikę. – D. Karnegis.
 21. Kai džiaugsmas savo viršūnę pasiekia, pakrypsta pykčio link. Kai pyktis savo viršūnę pasiekia, linksta į džiaugsmą. O taip yra tam, kad abiem atvejais būtų išlaikyta pusiausvyra. – Lao Dzė.
 22. Kančia – natūralus laimės ir džiaugsmo antipodas. – E. Mieželaitis.
 23. Kas daro gera kitam, daro gera pats sau, ir čia svarbu ne padariniai, o pats geradarystės aktas, nes jau vien geradarystės suvokimas teikia didelį džiaugsmą. – Seneka.
 24. Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. – J. V. Gėtė.
 25. Kitam teikiamas džiaugsmas žavi tuo, kad jis ne tik neblėsta kaip koks atspindys, bet grįžta mums dar ryškesnis. – V. Hugo.
 26. Kova – štai gyvenimo džiaugsmas. – L. Andrejevas.
 27. Miegojau ir sapnavau, kad gyvenimasdžiaugsmas. Prabudau ir pamačiau, kad gyvenimas – pareiga. Ėmiausi veiklos ir supratau – pareiga yra džiaugsmas. – R. Tagorė.
 28. Mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių sugebėjimą dirbti su džiaugsmu, apvainikuotas laurais. – E. G. Habardas.
 29. Mums džiaugsmą dovanoja ne aplinka, o mūsų požiūris į aplinką. – F. de Larošfuko.
 30. Nepaguodžiamas sielvartas ir audringas džiaugsmas žmogų veikia beveik vienodai; užgriuvę netikėtai, jie dažnai mus taip sukrečia ir sutrikdo, kad tampame bejėgiai. – H. Fildingas.
 31. Nesitikėk iš draugystės naudos, o džiaukis galimybe teikti džiaugsmą kitam. – Seneka.
 32. Nėra pasaulyje didesnio, tikresnio džiaugsmo, kaip matyti prieš save didelę sielą. – J. V. Gėtė.
 33. O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias – prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity – ir tavo pats didžiausias džiaugsmas... – V. Reimeris.
 34. Pasiaukojimas ateities kartoms žmogui suteikia stiprybės ir džiaugsmo. – J. Avyžius.
 35. Patyrimas toks pat neveiksmingas kaip ir sąžinė. Jis tik įrodo, kad mūsų ateitis bus tokia pat kaip praeitis ir kad nuodėmę, kurią sykį padarėme bjaurėdamiesi, pakartosime daug kartų ir su džiaugsmu. – O. Vaildas.
 36. Polinkis į džiaugsmą ir viltį – neabejotina laimė, polinkis į baimę ir melancholiją – tikriausia nelaimė. – D. Hjumas.
 37. Retkarčiais labai sveika ir nedidelė dozė liūdesio, nes po to žmogus daug geriau jaučia džiaugsmą. – E. Mieželaitis.
 38. Saikingumas gausina gyvenimo džiaugsmus ir sustiprina malonumus. – Demokritas.
 39. Santuoka teikia daug nemalonumų, tačiau viengungystė neteikia jokių džiaugsmų. – S. Džonsonas.
 40. Svarbiausias tikros išminties požymis – mokėti nuolat ir nuoširdžiai džiaugtis. – M. de Montenis.
 41. Švari sąžinė yra ne kas kita, kaip džiaugsmas dėl džiaugsmo, suteikto kitam žmogui; nešvari sąžinė yra ne kas kita, kaip kančia ir skausmas dėl skausmo, suteikto kitam žmogui per nesusipratimą, aplaidumą ar aistrai paveikus. – L. Fojerbachas.
 42. Taikydamasis švelniai sakant, į „angelus“, žmogus taip sutrikdė skrandį ir leido apsinešti liežuviui, kad dėl to jam pasidarė atgrasus ne tik džiaugsmas ir gyvulio nekaltybė, bet ir pats gyvenimas neteko skonio. – F. Nyčė.
 43. Tik tas patiria džiaugsmą, kas gali padėti savo artimui. – J. V. Gėtė.
 44. Tiktai meilė gali pažadinti džiaugsmą, paskatinti jį kurti vis naujas ir naujas visko formas… – R. Tagorė.
 45. Tikras džiaugsmas – dalykas rimtas. – Seneka.
 46. Tikras džiaugsmas yra tylus. – Seneka.
 47. Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų. – H. D. Toro.
 48. Vaikai išsyk, lengvai pripranta prie laimės, nes jie patys iš prigimties – džiaugsmas ir laimė. – V. Hugo.
 49. Vienam džiaugtis truputį liūdna. – G. E. Lesingas.
 50. Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. – I. Kantas.
 51. Vienos ašaros skirtos džiaugsmui, kitos skausmui. Pirmosios gaivina, antrosios degina. – K. Bini.
 52. Viso gyvenimo džiaugsmaikūryboje. Kurti – reiškia nugalėti mirtį. – R. Rolanas.
 53. Žmogus gali pretenduoti į džiaugsmą ir laimę tik tiek, kiek jų teikia kitiems. – E. Foichterslebenas.
 54. Žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka. – O. de Balzakas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jeigu tu tapai turtingas, būk tamsiame užkampyje, kai šokinėji iš džiaugsmo.
 2. Pavogtas daiktas nepripildys džiaugsmu žmogaus širdies.
 1. Džiaugsmas gimė dvynys (džiaugtis dviese smagiau).
 2. Džiaugsmas, kuriuo yra pasidalijama, yra padaromas dvigubu džiaugsmu.
 3. Labiausiai pasireiškiantis išminties ženklas yra pastovus džiaugsmingumas.
 4. Nedžiūgauk anksčiau pergalės.
 5. Prisimintas sielvartas pasaldina dabartinį džiaugsmą.
 1. Per didelis džiaugsmas pagimdo liūdesį.
 1. Be skausmo nėra džiaugsmo.
 2. Kožnas[1] savo protu džiaugias.
 3. Pasidalintas skausmas – pusė skausmo, pasidalintas džiaugsmas – dvigubas džiaugsmas.
 1. Džiaugsmo perteklius lydi prie ašarų.
 2. Džiaukis su tais, kurie džiaugiasi.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Kiekvienas.