Veidmainystė

SentencijosKeisti

  1. Apsimestinis paprastumas – rafinuota veidmainystė. – F. de Larošfuko.
  2. Drąsa neapsimeta, tai savybė, kuriai nebūdingas veidmainiavimas. – Napoleonas.
  3. Įžūli veidmainystė sukelia pagarbą žmonėms, įpratusiems pataikauti. – O. de Balzakas.
  4. Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris – visada kvailelė. – O. Vaildas.
  5. Skonio stoka – viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainystės. – O. de Balzakas.
  6. Tiesa – veidrodis, kurio atspindžio nepakelia apsimetimas ir veidmainystė. – F. Šileris.
  7. Veidmainis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą. – Publijus Siras.
  8. Veidmainystė <...> nesuderinama su laime. – A. Morua.
  9. Veidmainystė – tai duoklė, kurią yda moka dorybei. – F. de Larošfuko.