Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Abejonė – pikčiausias žmonijos žinių priešas. – A. Cveigas.
 2. Apsimesk esąs visiškai silpnas, kad priešas imtų didžiuotis. – Sun Tzu.
 3. Apsimetėlis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą. – Publijus Siras.
 4. gerbiu tuos, kurie man priešinasi, bet negaliu jų toleruoti. – Š. de Golis.
 5. Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.
 6. Atsikratyk, brolau, draugo, kuris draugauja su tavo priešais. – U. al Maalis.
 7. Blogiausia priešų rūšis – pataikūnai. – Tacitas.
 8. Dažnai žmogus esti sau pikčiausias priešas. – Ciceronas.
 9. Didžiausias blogis, kurį mums daro priešas, yra tai, kad jis išmoko mūsų širdį neapykantos. – P. Buastas.
 10. Du žmonės baisūs: vienas – tai stiprus priešas, o antras – klastingas draugas. – U. al Maalis.
 11. Galima pasimokyti ir iš priešo. – M. de Montenis.
 12. Geresnis yra geras priešas. – Volteras.
 13. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 14. Išpuikimaspažangos priešas. – Bionas.
 15. Jeigu neieškai draugo, esi pats sau priešas. – Š. Rustavelis.
 16. Joks priešas nėra blogesnis negu blogas patarimas. – Sofoklis.
 17. Kadangi mano draugas draugauja su mano priešu, man neverta bičiuliautis su draugu. – Avicena.
 18. Kai ką naudingiau turėti tarp priešų negu tarp draugų. – F. Dostojevskis.
 19. Kai užgriūna nelaimės, didžiausia paguoda – kad jokie priešai negali atimti iš manęs sąžinės, o aš niekada netapsiu tokiu priešu sau, kad padaryčiau jai eibę. – H. Fildingas.
 20. Karaliams verčiau pelnyti ramybę maloningumu, nes nuolatinė rūstybė numalšina keleto asmenų neapykantą, bet skatina visuotinę. Reikia, kad pritrūktų noro siautėti, o ne priežasčių. Priešingu atveju, kaip nukirsti medžiai išleidžia dešimtis atžalų, kaip daugelis augalų apgenimi, kad būtų vešlesni, taip karaliaus nuožmumas, šalindamas priešus, didina jų skaičių. Mat nužudytuosius pakeičia tėvai, vaikai, artimieji, draugai. – Seneka.
 21. Klastingas draugas – visų pavojingiausias priešas. – H. Fildingas.
 22. Kuo labiau tu save myli, tuo didesniu priešu pats sau tampi. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 23. Kuo nelakstesnis priešininkas, tuo jis mažiau pavojingas. – B. Moestlis.
 24. Mes iš tiesų nugalime savo priešus tada, kai paverčiame juos draugais. – Dalai Lama XIV.
 25. Nebijok priešų – blogiausiu atveju jie gali tave užmušti, nebijok draugų – blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingųjų. Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet, jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės. – B. Jasenskis.
 26. Nekuklus žmogus dažnai pavojingesnis už piktą, nes šis puola tik savo priešus, o pirmasis kenkia ir priešams, ir draugams. – Dž. Adisonas.
 27. Nelaimė parodo ir draugą, ir priešą. – Eiktetas.
 28. Nemokšiškumo globėjai yra patys pikčiausi žmonijos priešai. – K. A. Helvecijus.
 29. Nesantaikoje draugas niekuo nesiskiria nuo priešo. – Menandras.
 30. Nežinau piktesnio žmonių priešo kaip „visų draugas“. Visuomet viskuo žavėdamasis, jis nuolat skatina bloguosius ir savo nusikalstamu atlaidumu pataikauja ydoms, sukeliančioms visuomenėje netvarką. – Ž. Ž. Ruso.
 31. Panašiai kaip priešas, pamatęs mus sprunkančius, dar labiau įtūžta, taip ir skausmas, pastebėjęs mūsų baimę, kamuoja dar negailestingiau. Tačiau jis sušvelnėja susidūręs su priešinimusi. Reikia jam priešintis, reikia su juo kovoti. – M. de Montenis.
 32. Pasijuok iš savo vargų – jų kartumas išnyks. Pasijuok iš savo priešininko – išnyks jo pyktis. Pasijuok iš savo piktumo – ir jo neliks. – J. Rainis.
 33. Pavojingesni veidmainiški draugai negu priešai. – Ž. Ž. Ruso.
 34. Priešininkas, parodantis mūsų klaidas, kur kas naudingesnis už jas slepiantį draugą. – L. da Vinčis.
 35. Protingasis sugebės daug ko pasimokyti iš priešo. – Aristofanas.
 36. Tai, ką slepi nuo priešo, nepasakyk ir draugui, nes nėra garantijos, kad draugystė truks amžinai. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 37. Tas, kuris myli 50 žmonių, turi 50 priešų. Tas, kuris nieko nemyli, neturi jokių priešų. – Buda.
 38. Veidmainis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą. – Publijus Siras.
 39. Vienas priešas – daug, tūkstantis draugų – mažai. – Rudaki.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jeigu tu kasi duobę savo priešui, nepadaryk jos per daug gilios, nes tu pats gali į ją įkristi.
 2. Kai nebėra priešų viduje, išorės priešai nebegali tavęs sužeisti.
 3. Kuo artimesnė draugystė, tuo mirtingesnis priešiškumas.
 4. Net jeigu tu šoktum šokį savo priešui ant uolos – jis apkaltins tave, kad tu taškai ant jo vandenį.
 5. Protingas priešas yra geriau negu kvailas draugas.
 6. Tau nereikia gulėti toje vietoje, kurioje priešas tave nubloškė.
 1. Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
 2. Geriau atviras priešininkas, negu melagingas draugas.
 3. Gyvenk su savo draugu, lyg jis galėtų tapti tavo priešu.
 4. Maži priešai ir mažos žaizdos negali būti niekinami.
 5. Nepasitikėk nauju draugu arba senu priešu.
 6. Niekada nesakyk priešui, kad tau skauda pėdą.
 1. Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.
 1. Draugą kritikuok jo akivaizdoje, priešą – už nugaros.
 1. Atsisėsk upės pakrantėje ir lauk, o tavo priešo lavonas būtinai praplauks pro šalį.
 2. Ir vieno priešo per daug ir šimto draugų per mažai.
 3. Ne visada priešas yra priešas, o draugas – draugas.
 1. Neniekink silpno priešo, nebijok stipraus.
 2. Tikras vyras turi turėti bent vieną priešą.
 1. Jei priešininko negali nugalėti, turi jį apkabinti.
 2. Jeigu kiekvienam įtiktum, priešų neturėtum.
 3. Kas man pasako mano klaidas, tas yra mano draugas, kas man giria mano dorybes, tas yra mano priešas.
 1. Atsargiau reikia su nepažįstamu kalbėti, o su priešu – geriau tylėti.
 2. Daina draugus gimdo, daina priešus tildo.
 1. Dovanospriešų turi būti priimamos su nepasitikėjimu.
 2. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 3. Mažos dovanėlės sutaikdo, o didelės dovanos padaro priešais.