Sentencijos

keisti
 1. Baimė pasielgti gėdingai – narsa; tokia pat narsa yra ir sugebėjimas kantriai pakelti negražius, mūsų nepelnytus kitų poelgius. – B. Džonsonas.
 2. Be kovos ir narsa blėsta. – Seneka.
 3. Dykinėjimas labiau už visas kitas ydas silpnina narsą. – Š. Lui Monteskjė.
 4. Išsisukę nuo pirmojo narsos išbandymo, būsite silpnesni užklupti antrojo. – Dž. S. Blekis.
 5. Įstatymai bergždžiai egzistuoja tiems, kurie neturi nei narsos, nei priemonių juos ginti. – T. B. Makolis.
 6. Jo narsumo užtektų šimtui liūtų, o proto – dviem asilams. – H. Heinė.
 7. Kas narsus, tas ir drąsus. – Ciceronas.
 8. Kiekvienas narsus, kiekvienas teisingas žmogus teikia garbę savo tėvynei. – R. Rolanas.
 9. Narsa be proto – tik savotiškas bailumas. – Seneka.
 10. Narsa būtina ne tik drąsiems poelgiams, bet ir vaisingiems darbams bei mintims. – A. Dystervegas.
 11. Narsadorybė, padedanti pavojų ištiktiesiems atlikti didžius darbus. – Aristotelis.
 12. Narsa ir ištvermė reikalinga žmonėms ne tik gintis nuo priešų, bet ir atremti visus kitus smūgius. – Plutarchas.
 13. Narsa likimo smūgius daro niekingus. – Demokritas.
 14. Narsa nelaimėje – pusė nelaimės. – Plautas.
 15. Narsa nemiršta kartu su didvyriu. – Euripidas.
 16. Narsa – priešinimosi jėga; drąsa – blogio puolimo jėga. – P. Buastas.
 17. Narsa – tai baimės niekinimas. Ji įgalina nepaisyti gresiančių pavojų, kviečia juos į kovą ir sutriuškina. – Seneka.
 18. Narsiam žmogui baimintis, svarstyti galimus atsitiktinumus dera tik kam nors ryžtantis, bet veikti reikia drąsiai. – Herodotas.
 19. Narsiu vadinamas tas, kuris be baimės eina pasitikti gražios mirties. – Aristotelis.
 20. Narsumas sąlygoja kitų kilnių savybių tobulėjimą. Argi galima ieškoti tiesos ar puoselėti meilę nebūnant narsiam? – M. K. Gandis.
 21. Narsumą seka garbė tartum šešėlis. – Ciceronas.
 22. Narsus ne tik tas, kuris nugali savo priešus, bet ir tas, kuris valdo savo aistras. – Demokritas.
 23. Narsus žmogus laikosi duotojo žodžio. – P. Kornelis.
 24. Narsusis paprastai kenčia nedejuodamas, o silpnasis – ir nekentėdamas dejuoja. – P. Buastas.
 25. Nelaimėnarsos pretekstas. – Seneka.
 26. Niekas negali manyti esąs visai nugalėtas, kol neprarado narsumo. – Dž. Labokas.
 27. Niekas šauniau už narsuolį neištveria baisybių. – Aristotelis.
 28. Rečiausiai pasitaikanti narsaminties narsa. – A. Fransas.
 29. Teapleidžia mane viskas, kad tik neapleistų narsa. – J. G. Fichtė.
 30. Tiktai narsa mažakalbė: ji visada pasirengusi atsiskleisti, parodyti, kad net ir didvyriškumą laiko pareiga, o ne žygdarbiu. – A. Bestuževas.
 31. Tikroji apsišvietusių tautų narsa pasireiškia ryžtu aukotis dėl tėvynės. – G. V. F. Hėgelis.
 32. Tikroji narsa atsiskleidžia nelaimėje. – Volteras.
 33. Turtą prarasi – mažai prarasi, garbę prarasi – daug prarasi, narsumą prarasi – viską prarasi. – J. V. Gėtė.
 34. Žodžiais lengva būti narsiu, kai nesirengiame pasakyti visos tiesos. – R. Tagorė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Aklo arklio narsa yra pavojinga.