Santuoka

savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos.
(Nukreipta iš Vestuvės)

Santuoka – savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos.

Santuoka

Biblija

keisti
 1. Ką dievas sujungė, žmogus teneperskiria. – Mt 19, 6.
 2. Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru; – taip pat ir vyras tenepalieka žmonos. – 1 Kor 7,10-11.
 3. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. – Heb 13, 4.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Antra santuoka – tai vilties triumfas prieš patirtį. – S. Džonsonas.
 2. Argi galima vedybiniuose reikaluose nubrėžti griežtą ribą tarp savanaudiškumo ir sveiko proto? – Dž. Ostin.
 3. Būtinai vesk. Jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas; jei blogą – tapsi filosofu. – Sokratas.
 4. Daug santuokų būtų sėkmingesnės, jei vyras ir moteris suvoktų, kad jie „vienoje pusėje“. – Z. Ziglaras.
 5. Didžiausias vedybų trūkumas tas, kad jos žmonėms atima egoizmą. O žmonės be egoizmo yra bespalviai. Jiems stinga individualumo. – O. Vaildas.
 6. Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą. – O. Vaildas.
 7. Galima paaiškinti kitiems, kodėl tu ištekėjai už savo vyro, bet negalima įtikinti tuo savęs. – Žorž Sand.
 8. – Girdėjau, jaunieji tuokiasimeilės.
  – Iš meilės? Kokios prieštvaninės jūsų mintys! Kas šiandien kalba apie meilę?
  – Ką gi daryti? Toji kvaila, sena mada vis dar neišnyksta.– Juo blogiau tiems, kurie laikos šios mados. Kiek žinau laimingų santuokų, tai jos visos padiktuotos sveiko proto.
  – Taip, bet užtai kaip dažnai sveiko proto padiktuotų santuokų laimė subyra į dulkes kaip tik dėl to, kad atsiranda toji aistra, kurios nenorėta pripažinti.
  – Bet sveiko proto padiktuotomis santuokomis mes vadiname tokias, kada abu jau yra išsidūkę. Tai nelyginant skarlatina, kiekvienas turi ja persirgti.
  – Tuomet reikia išmokyti dirbtinai įskiepyti meilę kaip ir raupus. – L. Tolstojus.
 9. Jei bijote vienatvės, neveskite. – A. Čechovas.
 10. Kadangi santuokoje esama jausmo momento, tai ji ne absoliuti ir apima ištuokos galimybę. Bet įstatymai privalo visapusiškai sunkinti tos galimybės įgyvendinimą ir saugoti dorovingumo teisę prieš kaprizą. – G. V. F. Hėgelis.
 11. Kai vyras susituokia su meiluže, jos vieta lieka laisva. – O. Vaildas.
 12. Kai vyrai veda moteris, jie tikisi, kad jos niekada nepasikeis. Kai moterys teka už vyrų, jos tikisi, kad jie pasikeis. Galiausiai abu lieka nusivylę. – A. Einšteinas.
 13. Kartais geros kartuvės apsaugo nuo blogų vedybų. – V. Šekspyras.
 14. Kur santuoka be meilės, ten ir meilė be santuokos. – B. Franklinas.
 15. Laikas gyventi, laikas vesti. – J. Laucius.
 16. Man niekada neateitų į galvą matuoti santuokos pasisekimo myliomis. – Dž. Ostin.
 17. Meilė akla, bet vedybos grąžina jai regėjimą. – G. K. Lichtenbergas.
 18. Moterys dabar tokios išsilavinusios, jog niekuo jų nebenustebinsi, nebent laiminga santuoka. – O. Vaildas.
 19. Nelaimė – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. – A. Kamiu.
 20. Nesantuokinis gyvenimas suformuotas palaidumo. Abi lytys vengia sąjungos, kuri turi juos padaryti geresnius, ir gyvena sąjungoje, kuri daro juos blogesnius. – Š. Lui Monteskjė.
 21. Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.
 22. Santuoka (...) yra teisėta dorybinga meilė; toks jos apibūdinimas atmeta visa, kas joje laikina, kaprizinga ar subjektyvu. – G. V. F. Hėgelis.
 23. Santuoka jau seniai tapusi „ekonomine partneryste“. – J. Ch. Grondahlis.
 24. Santuoka – ne ramus uostas, o kelionė nepažįstamomis jūromis. – E. Wharton.
 25. Santuoka – ne rojus ir ne pragaras, tai tiesiog skaistykla. – A. Linkolnas.
 26. Santuoka – ne tik malonumai, kurie šeimyniniame gyvenime tokie pat laikini kaip ir gyvenime apskritai; ji reikalauja vienodų polinkių, aistringo tarpusavio potraukio, charakterių panašumo – štai kas šią visuomenei būtiną nuostatą paverčia amžina problema. – O. Balzakas.
 27. Santuoka negali būti laiminga, jeigu sutuoktiniai iki vedybų tobulai nepažino kits kito įpročių ir charakterio. – O. Balzakas.
 28. Santuoka, panašiai kaip nelaisvė, arba siutina, arba tramdo. – Ž. Rostanas.
 29. Santuoka: raktas į rojų atrakina ir pragaro vartus. – G. Uhlenbruck.
 30. Santuoka skirta palikuonims, o ne kūniškų malonumų tenkinimui. – M. K. Gandis.
 31. Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo. – S. Džonsonas.
 32. Santuoka – tai ilgas ginčų pertraukiamas pokalbis. – R. L. Stivensonas.
 33. Santuoka – tai, kas ištinka vyrus ir moteris, nepažįstančius vienas kito. – W. S. Maugham.
 34. Santuoka – tai skiepai: jie gali prigyti ir neprigyti. – V. Hugo.
 35. Santuoka – tai taikus dviejų nervų sistemų sambūvis. – E. Krotkis.
 36. Santuoka – tai vienintelis karas, per kurį miegate su savo priešu. – F. de Larošfuko.
 37. Santuoka turi būti begalinis abipusis auklėjimas. – A. F. Amjelis.
 38. Santuoka užtikrina būtiną žmonių giminės kaitą. – Lukianas.
 39. Santuokos grandinės tokios sunkios, kad joms panešti reikia dviejų, o kartais net trijų. – A. Diuma.
 40. Santuokos sąjunga – pirmoji žmonių visuomenės pakopa. – Ciceronas.
 41. Saugiausia santuoką pradėti nedidele antipatija. – R. B. Šeridanas.
 42. Skyrybos – apsauginis santuokinio katilo vožtuvas. – A. Dekurselis.
 43. Tikras santuokos pamatas yra nesiliaujantys nesusipratimai. – O. Vaildas.
 44. Tuoktis – tai perpus sumažinti teises ir padvigubinti pareigas. – A. Šopenhaueris.
 45. Turėtų susituokti kiekviena moteris, bet ne kiekvienas vyras. – B. Dizraelis.
 46. Vedybinio gyvenimo jungsima pora turi sudaryti tarsi vieną moralinę asmenybę. – I. Kantas.
 47. Vedybos, jei jau kalbėti atvirai, blogis, tačiau blogis neišvengiamas. – Sokratas.
 48. Vedybos, kurios nesuteikia didelės laimės, beveik visuomet suteikia didelę nelaimę. – A. Diuma (tėvas).
 49. Vedybos – pažangiausia kovos forma dabartiniame pasaulyje. — M. Bredberis.
 50. Vedybos – tai vaizduotės pergalė prieš protą. Antros vedybos – tai vilties triumfas prieš patirtį. – O. Vaildas.
 51. Vedybos – vienintelis nuotykis, kurį gali patirti netgi bailiai. – Volteras.
 52. Vedybų klausimu rytų šeima visiškai skiriasi nuo vakarų šeimos; tai, moralė nėra universali: vyras yra iš prigimties vadovas, o visuomenė stengiasi ją keisti. – Napoleonas Bonapartas.
 53. Vedybų laimė yra grynas atsitiktinumas. – Dž. Ostin.
 54. Vesi ar nevesi – vis vien pasigailėsi. – Sokratas.
 55. Vienaip ar kitaip vesk: jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, jei blogą – tapsi filosofu. – Sokratas.
 56. Vienas niekada nebuvo vedęs, ir tai jo kryžius; o kitas yra vedęs, ir tai jo rykštė. – R. Bertonas.
 57. Vietoj to, kad iš naujo vesčiau, aš geriau susirasiu man nepatinkančią moterį ir tiesiog atiduosiu jai savo namą. – R. Stiuartas.
 58. Visoms santuokoms lai galioja viena rekomendacija: kiekvienas žmogus turi tuoktis taip, kaip naudinga valstybei, o ne kaip maloniausia jam pačiam. – Platonas.
 59. Visos santuokos sėkmingos. Sunkumų atsiranda tik tuomet, kai prasideda bendras gyvenimas. – F. Sagan.
 60. Visuomenė taptų labai maloni, jeigu visos moterys būtų ištekėjusios, o visi vyrai – viengungiai. – E. Saltusas.
 61. Vykusi santuoka – tai kasdien rekonstruotinas pastatas. – A. Morua.
 62. Vyras, kuris veda dėl pinigų, to vertas. – Talmudas.
 63. Vyras pirmą kartą tuokiasi, kaip pritrūksta proto, skiriasi – kai pritrūksta kantrybės, o antrą kartą tuokiasi, kai pritrūksta atminties. – Princesė Luiza.
 64. Žmonės nuolat painioja, viena vertus, santuoką ir meilę, kita vertus, laimę ir meilę. Bet tai visiškai skirtingi dalykai. Štai kodėl, nors meilė ir labai retas daiktas, pasitaiko laimingų santuokų. – A. Kamiu.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Amžius ir vedybos sutramdo vyrą ir gyvulį.
 2. Kas nešioja alyvų žiedus, niekad nenešios vestuvinio žiedelio.
 3. Susituok skubėdamas – gailėsies laisvalaikiu.
 1. Vesti – ne vandens atsigerti.
 1. Kas veda pažiūrėjęs į moterį tik iš užpakalio, to laukia didelis nusivylimas.
 1. Kas veda pažiūrėjęs į moterį tik iš užpakalio, to laukia didelis nusivylimas.
 1. Iki trisdešimties vyras veda pats, po trisdešimties būna apvesdinamas, o po keturiasdešimties jį sutuokia velnias.
 1. Apsivedė negalvodamas, pagyvens raudodamas.
 2. Apsivesi dėl pinigų – būsi tėvas svetimų vaikų.
 3. Apsivesi su darbininke – nepasigailėsi, o apsivesi su gražuole – ramybės neturėsi.
 4. Apsivesi su pinigais – būsi su ragais.
 5. Aš mergytę myliu, bet kai vesti – tyliu.
 6. Bėda vedus, bėda nevedus.
 7. Geriau senmergystė negu bloga moterystė.
 8. Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda.
 9. Nevedęs – kaip vilkas, vedęs – kaip šilkas.
 10. Nuo lūpų močios pienas nenudžiūvęs, jau ženytis[1] nori.
 11. Pasturgalis niežti – ženytis[2] nori.
 12. Užsigeidė kaip merga ženytis[3].
 13. Vedybos kaip radybos.
 14. Vedybos – ne vagystė.
 15. Veli[4] su žila kasa, su žalia rūta numirt negu už tokio ištekėt.
 1. Vedybos yra loterija.
 1. Vesti – ne vyžas apsiauti.
 1. Daug rinksies, liksi nevedęs.
 1. Ant greito žirgo tuoktis nejok.
 1. Pirk akimis, o ne ausimis, bet vesk ausimis, o ne akimis.
 1. Pažintis – metams, santuoka – visiems laikams.
 1. Ištekėti – ne naują skrybėlaitę užsidėti.
 1. Kai tuokiasi du išsiskyrę – keturiese gulasi į lovą.
 1. Gyvenimas ne visada baigiasi mirtimi, kartais jis pasibaigia vestuvėmis.
 2. Jei nori vesti gražią, protingą ir turtingą – vesk tris kartus.
 3. Meilė yra laikinos beprotystės forma, išgydoma tik santuoka.
 4. Santuoka – labai rimtas žingsnis ir dera gerai pagalvoti, prieš kišant ten galvą ir visą kitą…
 5. Santuokos trukmė yra atvirkščiai proporcinga vestuvių išlaidoms.
 6. Vesti niekada nevėlu, bet visada per anksti.
 7. Visi geri – jau vedę (ištekėjusios). – To loginė išvada: Jei asmuo nevedęs (netekėjusi), tam yra priežastis.

Taip pat skaitykite

keisti

Priešinga

keisti

Skyrybos

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas santuoka

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Vesti
 2. Tuoktis.
 3. Susituokti
 4. Velyk.