Sentencijos

keisti
 1. Aiškų melą, akivaizdų tiesos iškraipymą reikia neigti. – A. Barbiusas.
 2. Argumentų kalbėti tiesą visai nedaug, o meluoti – daugybė. – K. R. Safonas.
 3. Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.
 4. Atimkite iš paprasto žmogaus gyvenimo melą – atimsite ir laimę. – H. Ibsenas.
 5. Biržoje pusė tiesos yra jau visas melas. – A. Kostolany.
 6. Galima, aišku, pasakyti ir netiesą laikant ją tiesa, bet vartojant melagio sąvoką turimas galvoj sąmoningas melas. – B. Paskalis.
 7. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 8. Ir visi nuostabiausi atradimai neišperka vieno melo. Tebūnie jūsų būsto sienos plikos, lygių lentų, tebūnie jos iš degto molio su kapotais šiaudais, tik netvirtinkite jų melu. – Dž. Raskinas.
 9. Istorija yra melas, dėl kurio visi susitarė. – Napoleonas Bonapartas.
 10. Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs... Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 11. Kai susiduri su melu, naikink jį. Melas tam ir yra, kad būtų naikinamas. – T. Karlailis.
 12. Kai žmogus klysta, gali bet kas pastebėti; kai jis meluoja, ne kiekvienas pastebės. – J. V. Gėtė.
 13. Kas meluoja, tas nevertas žmogaus vardo. – F. Fenelonas.
 14. Kas sykį pamelavo, tas nuolatos meluos.
  Juk melas melui – mielas giminė. – F. Riukertas.
 15. Kiekviena tiesa yra paprasta. – Ar tai nėra dvigubas melas? – F. Nyčė.
 16. Kol tiesa maunasi kelnes, melas apkeliauja pusę pasaulio. – V. Čerčilis.
 17. Melagingumas – šlykščiausia yda. – M. de Montenis.
 18. Melas apnuogina silpną sielą, bejėgį protą, ydingą charakterį. – F. Bekonas.
 19. Melas yra pažeminimas ir tartum savo žmogiškojo orumo sunaikinimas. – I. Kantas.
 20. Melas ir klasta – kvailių ir bailių prieglobstis. – F. Česterfildas.
 21. Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia. – Seneka.
 22. Melas sau – labiausiai paplitusi ir žemiausia žmogaus vergavimo gyvenimui forma. – L. Andrejevas.
 23. Melas – tai blogio įsikūnijimas. – V. Hugo.
 24. Melas – tai kitų žmonių tiesa. – O. Vaildas.
 25. Melas turi dvi pakopas: diplomatija ir statistika. – M. Achardas.
 26. Melo priežastimi gali būti ir lengvabūdiškumas arba netgi geraširdiškumas; dar daugiau, melu galima siekti tikrai gero tikslo; bet pats siekimo būdas vien savo forma yra žmogaus nusikaltimas sau pačiam ir niekšybė, kuri turi padaryti žmogų vertą neapykantos jo paties akyse. – I. Kantas.
 27. Meluoja tik vieni niekšai. – F. Dostojevskis.
 28. Meluoti pačiam sau savo naudai – klastotė, meluoti kito naudai – falsifikacija, meluoti siekiant pakenkti – šmeižtas; tai žalingiausias melas. – Ž. Ž. Ruso.
 29. Meluojantysis neįvertina savo uždavinio sunkumo: jam dar teks dvidešimt kartų sumeluoti, kad paremtų pirmąjį melą. – A. Popas.
 30. Negaliu pakęst melo, jau vien dėl to, kad pats dažnai užsiimu šiuo dvasiniu onanizmu. – „Mėnulio vaikai“, J. Ivanauskaitė.
 31. Nekelkite man kvailų klausimų ir aš jums nekalbėsiu netiesos. – O. Goldsmitas.
 32. Nemanyk, kad kalbėti ir elgtis teisingai dera tik svarbiausiose situacijose. Kalbėti ir elgtis teisingai dera visada; net dėl smulkmenų neleisk sau meluoti. Svarbu ne tai, kiek – daug ar mažai – blogumų pridarys tavo melas, o tai, kad niekada savęs neterštum melu. – U. al Maalis.
 33. Net vagystė ne tokia bjauri kaip melas. – Ž. Renaras.
 34. Niekada nemokykite vaiko to, kuo patys nesate tikri, ir jeigu norite ką nors įteigti jam mažam, kad vaikystės tyrumas ir pirmosios asociacijos tai įtvirtintų, užvis labiau saugokitės, kad tai nebūtų melas, kurį jūs patys žinote esant melu. – Dž. Raskinas.
 35. Niekada nevėlu nutilti, jeigu žinai, kad meluoji. – A. Diuma (sūnus).
 36. Nieko nėra tokio gražaus akiai, kaip tiesa protui, nieko nėra tokio bjauraus ir nesuderinamo su išmintim, kaip melas. – Dž. Lokas.
 37. Nuo pat pradžios moteriai nėra nieko svetimesnio, nemalonesnio, priešiškesnio kaip tiesa, – jos didysis menas yra melas, jos didžiausias rūpestis – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 38. Nuodėmė turi daug įrankių, bet melas – tai kotas, kuris tinka kiekvienam iš jų. – O. V. Holmsas.
 39. Nuolatinis melo palydovas – gudrumas. – Dž. Lokas.
 40. Pakratyk aforizmą, iškris melas, o liks matyti banalybė. – A. Šnicleris.
 41. Paprasti žmonės religijoje mato tiesą, išmintingi – melą, o valdantieji naudą. – Seneka.
 42. Pasitaiko nekaltas melas – tikrojo tikėjimo kokiu nors dalyku požymis. – F. Nyčė.
 43. Pats pavojingiausias melas – tai truputį iškreipta tiesa. – G. K. Lichtenbergas.
 44. Pusiau tiesa pavojingesnė už melą; melą lengviau pažinti negu pusiau tiesą, kuri paprastai maskuojasi, kad apgautų dvigubai. – T. Hipelis.
 45. Teisingam privalu būti visais atvejais, net ir susijusiais su tėvyne. Kiekvienam piliečiui privalu mirti už tėvynę, bet nevalia jo įpareigoti meluoti tėvynės vardan. – Š.Lui Monteskjė.
 46. Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens. – Servantesas.
 47. Tiesa mėgsta kritiką, kritikuojama ji tik laimi; melas bijo kritikos, nes per ją daug ką praranda. – D. Didro.
 48. Tiesos įtikinimo galia tokia, kokios neturi nei klaidos, nei melas. – A. Fransas.
 49. Tiesos nebijančiam žmogui nėra ko bijoti melo. – T. Džefersonas.
 50. Tik moterys ir gydytojai žino, koks reikalingas ir naudingas žmonėms melas. – A. Fransas.
 51. Vienas dalykas – meluoti, kitas – kalbomis, žodžiais nutolti nuo tiesos klystant, o ne iš piktos valios. – P. Abelaras.
 52. Vienas melas, įsimaišęs tarp tiesų daro jas visas abejotinas. – P. Buastas.
 53. Visi meluoja. – Gregoris Hausas
 54. Veido raudonis išduoda mus, kai meluojame, bet jis ne visuomet įrodo melą. Dažnai raustame dėl kito, kuris mus kuo nors apkaltina, bejėgiškumo. – I. Kantas.
 55. Žmogų žemina būtent melas. – O. de Balzakas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kai žmogus sukčiauja tau kartą – gėda jam; kai žmogus sukčiauja tau antrą kartą – gėda tau.
 2. Melas turi daug variacijų; tiesa – nė vienos.
 3. Melui suklastoti gali prireikti daugybės laiko, bet tiesai iškilti tereikia kelių sekundžių.
 4. Nuoga tiesa visada yra geriau, negu geriausiai apsirengęs melas.
 5. Pasakyk savo draugui melą, jeigu jis išlaiko tai paslaptyje, tada pasakyk jam teisybę.
 6. Tavo ankstesnis melas prieštaraus tavo ateities tiesai.
 1. Kuo nuostabesnė tiesa, tuo didesnis melas.
 2. Melas neturi kojų, bet skandalas turi sparnus.
 3. Melas turi trumpas kojas.
 4. Melo kartojimas nepaverčia to melo tiesa.
 5. Pusė tiesos dažnai būna visas melas.
 6. Tai, ką „jie sakė”, yra pusiau melas.
 1. Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.
 1. Bepig senam meluoti, o turtingam vogti.
 2. Jei aš meluoju, tai tu vagi.
 3. Kad tu meluoji, net tavo ausys kruta.
 4. Melas duris atidaro, bet akis uždaro.
 5. Melo kojos trumpos.
 6. Melu gerai svečiuosna važiuoti, bet sunku namo grįžti.
 7. Meluoja, kad net ausys kruta.
 8. Meluoja kaip piršlys.
 9. Meluok melą – išvesk galą.
 10. Meluot nemeluoju, ale[1] ir teisybę retai kada sakau.
 11. Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėti.
 12. Su melu nueisi, tik atgal negrįši.
 13. Su melu netoli nuvažiuosi.
 14. Turtingo ir melas teisingas.
 1. Garbė, įgyta melu, laikosi tik, kol išaiškėja tiesa.
 2. Tas, kuris sykį naudojosi apgaule, tas meluos vėl.
 1. Melo lydimas visą pasaulį pereisi, tačiau kelio atgal nebus.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Bet, tik.