Mintis

(Nukreipta iš Mintys)

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aš negaliu įsivaizduoti, kad šautų kuomet mintis, jog nėra ko veikti. – F. Dostojevskis.
 2. Atskiros mintys panašios į šviesos spindulius:pavieniui ne taip vargina kaip jų pluoštas. – P. Buastas.
 3. Bet kuri revoliucija iš pradžių buvo mintis vieno žmogaus smegenyse. – R. V. Emersonas.
 4. Dėstytojams žodis duotas ne tam, kad užliūliuotų savo mintį, o tam, kad žadintų svetimą. – V. Kliučevskis.
 5. Drąsios mintys primena priekinių šaškių vaidmenį lošiant: jos atsitraukia, bet užtikrina pergalę. – J. V. Gėtė.
 6. Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją. – F. Lanot de Vajė.
 7. Gerų knygų skaitymas – tai pokalbis su geriausiais praėjusių laikų žmonėmis, pokalbis, kuriame jie perduoda mums tiktai geriausias savo mintis. – R. Dekartas.
 8. Glauskim kalbas, kad mintis ne pakriktų, o veržtųsi. – Horacijus.
 9. Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo. – V. Hugo.
 10. Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, kvaili jas pagarsina. – H. Heinė.
 11. Išreikštos mintys visados yra negyvos. – H. Hesė.
 12. Įprotis tvarkyti savo mintis – vienintelis tavo kelias į laimę; norint ją pasiekti reikalinga tvarka visur kur, net smulkmenose. – E. Delakrua.
 13. Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. – J. V. Gėtė.
 14. Jausmas – ugnis, o mintis – alyva. – V. Belinskis.
 15. Jei norite atsikratyti kokios nors minties, užrašykite ją. – E. Hemingvėjus.
 16. Jeigu ką perskaitysi, tai įsidėmėk pagrindinę mintį. Taip darau ir aš: iš to, ką perskaitau, būtinai ką nors įsidėmiu. – Seneka.
 17. Kad galėtumei spręsti apie žmogų, reikia perprasti bent jau jo minčių, jo sielos nerimo paslaptis. O. Balzakas.
 18. Kai greitai sukasi mąstytojų mintys, nemąstančiai publikai sukasi galva. – V. Kliučevskis.
 19. Kaip smagu mėgautis protu sugautais keliais minties spinduliais ar jų pluoštu ir šio nekalto malonumo negadinti bjauriu pomėgiu viską sisteminti, apsvarstyti. – A. Fransas.
 20. Kalba duota nuslėpti mintį. – Š. M. de Taleiranas-Perigoras.
 21. Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir mintis dėsto. – N. Bualo.
 22. Kas yra valia, jei ne mintis, pereinanti į veiksmą. – A. Bestuževas.
 23. Kas labai liesas, tas mielai nešioja vatinį, o kurių mintims trūksta turinio, tas jas išpučia žodžiais. – M. de Montenis.
 24. Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu... tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė.
 25. Kas paliko nors vieną šviesią, naują mintį, nors vieną žmonijai naudingą žygdarbį, nemirė bevaikis. – A. Bestuževas.
 26. Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis tingų protą. – E. Fagė.
 27. Knygosminties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą. – F. Bekonas.
 28. Kuo gražesnė mintis, tuo skambesnė frazė. – G. Floberas.
 29. Kur mintis, ten ir galybė. – V. Hugo.
 30. Leisk minčiai subręsti, bet neleisk pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos. – V. Hugo.
 31. Linksmi žmonės greičiau išgyja, o linksmos mintys padeda nuo visų ligų. – K. Bostriomas.
 32. Liūdesys, ilgesys, gailestis, neviltis – tai praeinančios, sieloje neįsišaknijančios negandos; ir patirtis moko, kokia apgaulinga kartėlio persmelkta mintis, kad mūsų nelaimės amžinos. – Ž. Ž. Ruso.
 33. Man teko pažinti daugybę žmonių, sukaupusių gausybę žinių ir neturėjusių nė vienos savo minties. – V. Mizneris.
 34. Minties aiškumas ir išraiškos aiškumas paprastai žengia kartu. – T. B. Makolis.
 35. Minties tikslumas lemia posakių tikslumą. – G. Floberas.
 36. Mintis kinta kintant žodžiams, kuriais ji reiškiama. – B. Paskalis.
 37. Mintis reiškia gyvenimą, nes tas, kuris negalvoja, negyvena tikra ir aukščiausia prasme. – E. B. Olkotas.
 38. Mintis – taip pat maistas. Mąstyti reiškia maitintis. – V. Hugo.
 39. Mintisveiklos motina, gyvoji jos siela, ne tik pradininkė, bet ir sergėtoja. Todėl mąstymas yra žmogaus gyvenimo žemėje pagrindas, šaltinis ir tikroji esmė. – T. Karlailis.
 40. Mokslas – pagrindinis elementas, jungiąs mintis žmonių, išsklaidytų po Žemės rutulį, tai viena kilniausių jo paskirčių. Mano nuomone, nėra kitos žmogaus veiklos, kur santarvė tarp žmonių būtų tokia akivaizdi. – F. Žolio-Kiuri.
 41. Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius. – A. Einšteinas.
 42. Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras. – Demokritas.
 43. Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. – O. Herfordas.
 44. Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių. – J. V. Gėtė.
 45. Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį. – R. Vagneris.
 46. Mūsų kūnas yra mūsų minčių produktas. – J. Hagelinas.
 47. Narsa būtina ne tik drąsiems poelgiams, bet ir vaisingiems darbams bei mintims. – A. Dystervegas.
 48. Ne darbas sukurtas minčiai, o mintis sukurta darbui. – Volteras.
 49. Nepatikėk liežuvio neapgalvotoms mintims ir jokios neapgalvotos minties nepaverski tikrove. – V. Šekspyras.
 50. Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis kerta nuožmiuosius ir griauna tvirtoves. Tai nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. – A. Fransas.
 51. Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. – Ž. Amadas.
 52. Niekas nėra toks laisvas kaip žmogaus mintis. – D. Hjumas.
 53. Nieko nėra stipriau už mintį, kurią įgyvendinti pribrendo laikas. – V. Hugo.
 54. Pažintis su šviesių žmonių mintimis yra puikios proto pratybos; ji apvaisina protą ir lavina mąstymą. – J. G. Herderis.
 55. Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis. – Seneka.
 56. Pernelyg prašmatnus stilius užtemdo ir charakterius, ir mintis. – Aristotelis.
 57. Posakiai – tai nelyginant drabužis, kuriuo apvilktos mintys. – J. J. Engelis.
 58. Protingos, glaustos mintys padeda gyventi. – Ciceronas.
 59. Rečiausiai pasitaikanti narsaminties narsa. – A. Fransas.
 60. Skaitydamas knygas, stabtelėju prie kiekvienos gražios minties, kaip stabtelėju prieš kiekvieną tiesą. – R. V. Emersonas.
 61. Skurdi mintis slypi už įmantrios kalbos. – Vang Čungas.
 62. Tai, ko nedera daryti, nedaryk net mintyse. – Epiktetas.
 63. Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių. – V. Irvingas.
 64. Tas, kuris nori žinoti kitų mintis ir neatskleisti savų, privalo neimti į burną nė lašo vyno. – V. Skotas.
 65. Taurios mintys vertesnės už puikų stilių. Stilius, galima sakyti, yra išorinis drabužis, o mintis – drabužio dengiamas kūnas. – F. Dostojevskis.
 66. Tie, kurie tikina, kad turi daug minčių, bet nemoka jų išreikšti stokodami iškalbos, – neišmoko suprasti patys savęs. – M. de Montenis.
 67. Tikrasis mūsų minčių veidrodis yra mūsų gyvenimas. – M. de Montenis.
 68. Triskart žudikas tas, kuris užmuša mintį. – R. Rolanas.
 69. Vaikščiojimas ir judėjimas skatina proto žaismą ir minties darbą. – Ž. Ž. Ruso.
 70. Vertingiausios, mano manymu, tos knygos, kurios teikia minčiai daugiausia ir įvairiausio peno. – A. Fransas.
 71. Vertingiausios mintys, geriausi jų išraiškos būdai man ateina į galvą, kai vaikštau. – J. V. Gėtė.
 72. Visa, kas mes esame, gimsta iš mūsų minčių. Savo mintimis mes sukuriame pasaulį. – Buda.
 73. Visa mūsų didybė – mintis. Ne erdvė ir ne laikas, kurių negalime užpildyti, išaukština mus, o būtent mūsų mintis. – B. Paskalis.
 74. Visai nebūtina visada sakyti viską, ką galvoji, tai būtų kvailystė, bet visa, ką sakai, turi atitikti tavo mintis; antraip tai – pikta apgaulė. – M. de Montenis.
 75. Visi didieji darbai ir visos didžiosios mintys prasideda nuo juokingai menkų dalykų. – A. Kamiu.
 76. Visos didžios mintys ateina į galvą vaikštant. – F. Nyčė.
 77. Žmogaus veidas visada atspindi vidinį pasaulį, ir klaidinga manyti, kad mintis neturi atspalvių. – V. Hugo.
 78. Žmogaus žvilgsnis – langelis, pro kurį matyti mintys, susikaupusios galvoje. – V. Hugo.
 79. Žmogui jaunystėje kyla kilnių minčių, kurioms vėliau lemta jį išgarsinti. – K. A. Helvecijus.
 80. Žmogui lemta gyventi visuomenėje; atskirkite jį nuo jos, izoliuokite jį – ir jo mintys susijauks, charakteris sušiurkštės, jo sieloje gims šimtai paikų aistrų, beprotiškos idėjos išleis daigus jo galvoje kaip laukinės kryklės dykynėje. – D. Didro.
 81. Žmogus išryškėja iš veiksmų, o ne iš minčių, kad ir kokios kilnios jos būtų. – T. Karlailis.
 82. Žmogus neturi teisės leisti, kad mirtis valdytų jo mintis. – T. Manas.
 83. Žmonių veiksmai – geriausi jų minčių vertėjai. – Dž. Lokas.
 84. Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams. – N. Karamzinas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Kaip žaizda sukelia uždegimą pirštui, taip mintis sukelia uždegimą protui.
 2. Kaip žaizda uždega pirštą, taip mintis uždega protą.
 1. Mintyse būk atsipalaidavęs, bet tvarkykis toliau.
 2. Sėsi mintį – pjausi veiksmą, sėsi veiksmą – pjausi įprotį, sėsi įprotį – pjausi charakterį, sėsi charakterį – pjausi likimą.
 1. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 2. Žmogus – lankas, mintis – strėlė, teisingumas – taikinys.
 1. Akys prie Dievo, mintys prie velnio.
 2. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 1. Kalba padaro abu dalykus: paslepia arba atskleidžia žmogaus mintis.

Taip pat skaitykite

keisti

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas mintis