Vaikas

(Nukreipta iš Vaikai)

Vaikas – sūnus ar duktė savo tėvams, berniukas ar mergaitė.

BiblijaKeisti

 1. Išmintingas vaikas tėvui džiaugsmas, o paikas vaikas – skausmas motinai. – Pat 10, 1.

Aforizmai ir sentencijosKeisti

 1. Auklėjant vaiką, reikia galvoti apie jo senatvę. – Ž. Žuberas.
 2. Bendraamžių rungtynėse vaikui neleiskime nei pralaimėti, nei pykti; stenkimės, kad jis būtų draugiškas su varžovais, kad įprastų norėti ne pakenkti, bet pralenkti; kai nugalės ar kita verta pagyrimo padarys, leiskime sielai pakilti, bet ne krykštauti, nes iš džiaugsmo pradedama šokinėti ant vienos kojos, o bešokinėjant – pasipučiama ir pernelyg didžiuojamasi. Leiskime ir atsipalaiduoti, bet drausime tinginiauti ir dykinėti; saugosime nuo lipšnumo, nes niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienatūrių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios. Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiparšinėjama dėl auklėtojo griežtumo. – Seneka.
 3. Buvimas su vaikais gydo sielas. – F. Dostojevskis.
 4. Dar niekas nesuvokė, kokie atjautos, gerumo ir kilniaširdiškumo turtai slypi vaiko sieloje. Bet kurio tinkamo mokymo tikslas turėtų būti rasti tuos lobius. – E. Goldman.
 5. Gabenk geras knygas į namus, nes jų jėga lemtingai veikia vaikus ir vaikų vaikus. – J. V. Gėtė.
 6. Galėtų gimti gerai išauklėti vaikai, jeigu mes, tėvai, būtume gerai išauklėti. – J. V. Gėtė.
 7. Galvoti apie taiką, vadinasi, galvoti apie vaikus. – (M. Gorbačiovas laiške Astridai Lindgren).
 8. Girtavimasvaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. – Hipokratas.
 9. Iš pradžių vaikai myli savo tėvus. Po kurio laiko ima juos teisti. Retai kada jiems atleidžia.... – O. Vaildas.
 10. Jei turi mušti vaiką, naudok virvę. – Talmudas.
 11. Jei vaikui duodamas žaislas, kurio stebuklingumo savo menku proteliu jis nesugeba įvertinti, kurio gražumo savo dar pusiau teprasivėrusiomis akimis negali įžvelgti, tai, užsispyręs, jis tą žaislą sulaužo; jei jis apatiškas – numeta ir nužingsniuoja pas sau lygius draugus. – O. Vaildas.
 12. Jie panašūs savo naivumu ir paprastumu. Visi žmonės, sulaukę 20 metų, būtų garsūs mokslininkai, menininkai, išradėjai, jeigu neprisloptų vaikiškas nepasotinamas domėjimasis aplinkiniu pasauliu ir būtų kaupiamos bei gilinamos turimos žinios. – K. Čiukovskis.
 13. Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį. – V. Hugo.
 14. Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. – K. Čiukovskis.
 15. Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus – iš dalies vaikas. – A. Šopenhaueris.
 16. Negrasink vaikui — arba nubausk jį, arba atleisk. – Talmudas.
 17. Nuo nieko nepriklauso, kokie vaikai gimsta, bet mūsų valioje tai, kad teisingai auklėjami, jie taptų gerais. – Plutarchas.
 18. Pati sunkiausia našta, užgulanti vaiko pečius, yra nenugyventas jo tėvų gyvenimas. – K. G. Jungas.
 19. Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. – O. Vaildas.
 20. Priešingai nei suaugusiems, vaikams nereikia savęs apgaudinėti. – J. V. Gėtė.
 21. Tas, kuris nori gerai išauklėti vaiką, pasmerktas visuomet laikytis teisingų pažiūrų. – O. Balzakas.
 22. Tvarkingumas sužadina vaikams džiugų sąmoningumą. – J. V. Gėtė.
 23. Vaikai prideda mums gyvenimo rūpesčių, bet jų dėka mirtis mums neatrodo tokia baisi. – F. Bekonas.
 24. Vaikai suteikia darbui džiaugsmo, o nesėkmės dėl jų atrodo skaudesnės; vaikai gyvenimą daro malonesnį, o mirtį – ne tokią baisią. – F. Bekonas.
 25. Vaikams reikalingi ne pamokymai, o pavyzdžiai. – V. Hazlitas.
 26. Vaikas netaps žmogumi, jis jau yra žmogus. – J. Korčakas.
 27. Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.
 28. Vaikų laimė priklauso nuo tėvų laimės. Čia jos šaltinis ir pagrindas. – N. Solovjovas.
 29. Vaikų lūpomis sakoma tiesa. – Ž. P. Sartras.
 30. Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai... Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. – Aristotelis.
 31. Visi vaikai gimsta genijais. Suaugusieji mikliai, nejučia sunaikina 9999 iš 10000 genijų. – B. Fuleris.

CitatosKeisti

 1. Dėl tarnybų vangumo mes luošiname, prarandame vaikus, kad nematytume, patalpiname juos į globos įstaigas. Ten geriau nei gatvėje ar smurtaujančių, geriančių tėvų namuose, tačiau laukdami, kol bus įteisinta globa arba sutvarkyti įvaikinimo formalumai, jie globos įstaigose padedami kaip daržovės žiemą. – N. Marčėnaitė, 2006 kovo 28 d.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Jeigu mama vagia su vaiku, pririštu ant nugaros, tai ko jūs tikitės iš to vaiko.
 2. Ką tu paskatini vaiką mylėti, gali būti svarbiau, nei ką tu padedi jam išmokti.
 3. Vaikui užauginti reikia viso kaimo.
 4. Nukreipk vaiką į kelią, kuriuo jis turi eiti, ir būk tikras, kad ir pats eini tuo keliu.
 5. Raktas, kuris atrakina, yra tas pats raktas, kuris ir užrakina. Gerbk vaiką ir jis gerbs tave.
 6. Vaikas, kuris yra be baimės, ruošiasi atnešti ašarų savo motinos akims.
 7. Vaikas, tarp vyresniųjų, kalba ausimis.
 8. Vaikui užauginti reikia viso kaimo.

AiriųKeisti

 1. Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko – namų židinys.

AnglųKeisti

 1. Mama niekada negalvoja, kad jos vaikas yra bjaurus.
 2. Neišmesk vaiko kartu su vonelės vandeniu.
 3. Pagailėk rykštės ir sugadink vaiką.
 4. Vėlyvi vaikai būna ankstyvi našlaičiai.

DanųKeisti

 1. Tas, kas laiko vaiko ranką, laiko jo mamos širdį.
 2. Turtingiausias vaikas yra tas, kuris sėdi ant mamos kelių.

GruzinųKeisti

 1. Jeigu tu baudi savo vaiką, tai esi kvailys.

IndėnųKeisti

 1. Kalbėk su vaikais, kai jie valgo, ir tai, ką pasakysi liks, net kai išeisi.
 2. Vaikas – svečias tavo namuose: pamaitink, išmokyk ir paleisk.

IspanųKeisti

 1. Vaiko meilė – tarsi vanduo pintinėje.

ItalųKeisti

 1. Nuo mažų vaikų sopa galvas, nuo didelių – širdis.

JaponųKeisti

 1. Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.
 2. Tėvai dirba, vaikai džiaugiasi gyvenimu, anūkai – elgetauja.

KinųKeisti

 1. Norėdamas suprasti tėvų meilę turi pats susilaukti vaikų.
 2. Pasaulyje yra tik vienas puikus vaikas, ir kiekviena mama jį turi!
 3. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
 4. Vieno medžio vaisiai būna rūgštūs, ir saldūs, vienos motinos vaikai užauga ir kvaili, ir protingi.

KroatųKeisti

 1. Vargas tam žmogui, kuris pasikliauna vaikų pagalba.

LietuviųKeisti

 1. Apsivesi dėl pinigų – būsi tėvas svetimų vaikų.
 2. Ateis laikas, bus ir vaikas.
 3. Auga vaikai, auga ir bėdos.
 4. Bėda be vaikų, bėda su vaikais.
 5. Brangus tėvam vaikas, bet ir čia turi būti saikas.
 6. Dar vaiko nėr, o jau kūmus prašo.
 7. Dėl svečio turėk, dėl vaiko galėk.
 8. Didžiai apsunkina vaikus keiksmai ir barniai tėvų.
 9. Duok vaikui valią, pats būsi nevalioj[1].
 10. Džiaugiasi biednas[2] vaikais, o bagotas[3] pinigais.
 11. Geri vaikai tėvams paguoda, blogi – širdį užduoda.
 12. Gerų tėvų geri ir vaikai.
 13. Girta merga pati vaiką susigraibo.
 14. Kokie tėvai, tokie ir vaikai.
 15. Kokius kas išaugina vaikus, su tokiais ir džiaugsis.
 16. Nusibodo kaip mergai vaikas.
 17. Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turėtų eiti ir nuo kurio net pasenęs nenuklystų.
 18. Tarp dviejų auklių vaikas be galvos.
 19. Tarp trijų moterų vaikas be galvos.
 20. Tėvai peni vaikus žuvimis, o vaikai tėvus – šunimis.
 21. Tėvai verkia, kad vaikas nevalgo, vaikas verkia, kad tėvas valgo.
 22. Užsigeidė kaip merga vaiko.
 23. Vaikai tėvus pražildina, o anūkai senelius nuplikina.
 24. Vaiką mylėk kaip dūšią[4], bet krėsk kaip grūšią[5].

LotynųKeisti

 1. Niekada neduok vaikui kardo.

MongolųKeisti

 1. Neskriausk bejėgio vaiko – jis gali būti tigro sūnus.

RusųKeisti

 1. Duosi vaikams valią, pats papulsi į nevalią.

ŠkotųKeisti

 1. Vaikas plepa laukuose, ką išgirdęs namuose.

ŠvedųKeisti

 1. Vaikai elgiasi kaime taip, kaip išmoko namuose.

TurkųKeisti

 1. Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto. Jei tavo vaikai blogi, vėlgi – kam tau turtas?

VokiečiųKeisti

 1. Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį.

ŽydųKeisti

 1. Kas vaikų neturi, juos gerai auklėja.
 2. Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.
 3. Mama supranta, ko vaikas jai nepasako.
 4. Tėvai moko vaikus kalbėti, vaikai tėvus moko tylėti.
 5. Vaikai gąsdinami velniu, suaugusieji — žmonėmis.
 6. Vaikus reikia matyti ir girdėti.

Taip pat skaitykiteKeisti

Vaikystė, nėštumas, sūnus, duktė.

PriešingaKeisti

Suaugęs, tėvai, mama, tėvas, senelis.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Laisvajame žodyne yra terminas vaikas

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Laisvės stoką, teisių suvaržymą.
 2. Neturtingas, vargingas.
 3. Turtingas.
 4. Brangenybę.
 5. Kriaušę.